Trainingen & Uitwisselingen

Trainingen en uitwisselingen

Leren in een interculturele setting.
Internationale trainingen en uitwisselingen voor vrijwilligers.

Vrijwilligers van Buitendoor hebben de mogelijkheid deel te nemen aan internationale trainingen en uitwisselingen rondom thema’s die voor Buitendoor van belang zijn. Deels worden deze programma’s door onszelf georganiseerd en deels door internationale partners uit ons Europese netwerk. Ze vinden dan ook door heel Europa plaats. Daar waar nog plek over is bij een training en waar die beschikbaar komt voor iemand van buiten Buitendoor, zal dit gedeeld worden op onze Facebookpagina.

Deze trainingen en uitwisselingen worden mede mogelijk gemaakt door Eramus+.