Visie

Visie speelt een centrale rol

Onze visie kent een aantal elementen, waaronder een hoger doel en kernwaarden.

Hoger doel:

Wij stimuleren jongeren hun potentieel te ontdekken om samen bij te dragen aan een gezonde wereld!  Samen met jou creëren we een duurzame leeromgeving waarin we buitensport inzetten om jongeren uit te dagen tot groei en samenwerking.

Samen met jou:

Wij geloven in samenwerken en practice what you preach. Dit betekent dat we onze programma’s zoveel mogelijk samen met docenten, leerlingen, vrijwilligers en andere betrokkenen proberen samen te stellen. Door het samen te maken is iedereen betrokken en kun je ieders kwaliteiten optimaal benutten tijdens het programma.

Een duurzame leeromgeving:

We proberen tijdens de programma’s de omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken om ruimte te bieden tot leren. Dat betekent onder andere: diversiteit, uitdagingen voor iedereen op niveau, waardering, structuur, goed contact en oog voor het individu. Duurzaam betekent voor ons zowel met oog voor onze omgeving (de natuur, het milieu) als streven naar langdurige resultaten en samenwerkingen.

Uitdagen tot groei en samenwerking:

Wij geloven niet dat je mensen kunt dwingen tot samenwerken, ook niet dat we kunnen garanderen dat na een programma bij ons er voor altijd samengewerkt zal worden. Maar we geloven wel dat samenwerkende groepen uiteindelijk meer kunnen bereiken en dat iedereen baat heeft bij het leven, leren en werken in een samenwerkende omgeving. Dus streven we ernaar groepen zoveel mogelijk uit te dagen tot samenwerken en te laten ervaren dat samenwerken leuk en nuttig kan zijn.

 

Onze kernwaarden die terugkomen in al onze programma’s:

  • Veilig
  • Ervarend leren
  • Verbinding
  • Uitdagen
  • Vrijwillig