Teambuilding voor jongeren

Leren samenwerken

Rekenen en taal moet je leren. Samenwerken ook. Teambuilding voor jongeren is een kort en stevig programma waarin we werken aan het verbeteren van de samenwerking in de klas.

Teambuilding voor jongeren

 

Hoeveel kan je nou bereiken in één dag? Laten we eerlijk zijn: dat hangt af van heel veel factoren en een direct zichtbare verbetering is geen garantie. Daarom gaan we het liefst ook meerdere dagen met elkaar op pad! Toch kan één dag soms net een kantelpunt zijn, het kan niet-effectieve patronen aan de oppervlakte brengen en het begin zijn van een positieve verandering.
Daarvoor hebben we het programma ‘Teambuilding voor jongeren’ ontwikkeld.

Voor wie?

Teambuilding voor jongeren is er voor schoolklassen in het voortgezet onderwijs (derdejaars en hoger), en mbo- en hbo-klassen die tijdens een intensieve dag willen werken aan de verbetering van onderlinge samenwerking. We richten ons op de klassen waarbinnen de samenwerking op zich al redelijk gaat, maar die potentie hebben voor verdere groei.

We richten ons nadrukkelijk niet op zware probleemklassen met meervoudige problematieken.

Mogelijke programmaonderdelen

De deelnemers (leerlingen of studenten) gaan aan de slag met outdoor werkvormen waarin actief samengewerkt moet worden om goed resultaat te behalen. De begeleiders passen de werkvormen aan op basis van het functioneren van de groep. Indien van toegevoegde waarde koppelen we de activiteiten aan een (eenvoudige) theorie.
Vervolgens gaan de begeleiders met de klas in gesprek over de samenwerking: wat gaat goed, wat kan beter, hoe zou je de sfeer in de klas willen omschrijven en hoe zou je de sfeer willen zien? Hierover worden afspraken gemaakt door de deelnemers.
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke activiteit waarin de deelnemers met elkaar moeten samenwerken, bedoeld om een gezamenlijke positieve ervaring te creëren waarin samenwerking een rol speel.

 

Het programma bestaat uit een aantal stappen:

  • Intake gesprek met de mentor/school
  • Programma vormgeven, samen met de mentor
  • Teambuilding met de klas
  • Evaluatie van de dag en vervolgstappen bepalen
  • Wenselijk: terugkomdag (of dagdeel) voor een verdieping

Interesse?

Neem contact op met ons voor een nadere kennismaking, het bespreken van uw wensen en een offerte op maat.